Spółka prowadzi działalność pod firmą Arena.pl Spółka Akcyjna.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Firma Arena.pl S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000296255. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 10 831 224,00 PLN.

NIP: 5242622771
REGON: 141091358