Spółka prowadzi działalność pod firmą Arena.pl Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Arena.pl S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Firma Arena.pl S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000296255. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 10 831 224,00 PLN.

REGON: 141091358, NIP: 5242622771