MARIUSZ OBSZAŃSKI

Od początku swojej kariery związany z rynkiem kapitałowym. Pracował jako prawnik na Ceto S.A., w Domu Maklerskim Kredyt Banku (KBC securities). Doświadczenie zdobywał jako były przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Reprezentant klientów w sporach korporacyjnych jako pełnomocnik na walnych zgromadzeniach. Zasiadał w kilku radach nadzorczych oraz zarządach  spółek publicznych. Autor pionierskich operacji na rynku kapitałowym (unieważnienie akcji spółki publicznej w trybie art. 331 ksh, bezpłatne nabycie akcji własnych przez spółkę publiczną).

MACIEJ JÓZEF PAWLIŃSKI

18 lat doświadczenia w bankowości oraz instytucjach finansowych – BZWBK S.A. oraz Credit Agricole S.A. Specjalizacja w szczególności w zakresie zarządzania oddziałami banku, restrukturyzacji portfela kredytowego, optymalizacji zatrudnienia, powiększanie sieci sprzedaży poprzez otwieranie nowych placówek bankowych.

Posiada bogate doświadczenie we współpracy z funduszami private equity i venture capital przy aktywizacji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych.
Zaangażowany w działalność szpitali oraz prywatnych spółek działających na rynku medycznym.

Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek medycznych.

MARIA ŁUCJA BOGAJEWSKA

Adwokat, doktor nauk prawnych.

W latach 2008-2012 była prawnikiem w Kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k. w Warszawie, od 2012 roku współpracowała z FilipiakBabicz Kancelarią Prawną w Poznaniu jako prawnik, a w okresie od stycznia 2014 do marca 2015 jako adwokat i młodszy partner.

Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Jej praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital przy aktywizacji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych. Koordynuje prace począwszy od przygotowania struktury prawnej transakcji, prowadzenia badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych.

Była wykładowcą prawa handlowego oraz prawa cywilnego w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa karnego.

Od 2015 roku dyrektor Departamentu Prawnego Quantum Asset Management sp. z o.o. – spółki zarządzającej SGB – FIZAN.

JANUSZ KRAŚNIAK

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania. Autor i współautor ok. 70 publikacji.

Sekretarz i członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors S.A., członek Rady Nadzorczej INNO GENE S.A.

ANDRZEJ DULNIK

Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany w dniu 29-06-2017 roku do końca kadencji, tj 27 czerwca 2018 r.

Absolwent Akademii Ekonomicznej (aktualnie: Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu (1979), kierunek: Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej, specjalność: Bankowość i finanse. Doświadczenie zawodowe: były nauczyciel akademicki, 26 lat doświadczeń w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw jako właściciel i menadżer (kierowanie dużymi zespołami); kilkanaście lat doświadczeń w działalności na rynkach finansowych i kapitałowych (m.in. Prezes Zarządu Domu Maklerskiego „POLINWEST” S.A. w Poznaniu, Dyrektor oddziałów banków: HYPO-BANK POLSKA S.A. w Poznaniu, BGŻ S.A. w Lesznie, BOŚ S.A. w Poznaniu).

Odbyte praktyki zawodowe w Polsce i zagranicą. Ukończone liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

Obecnie Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz w Moto44 S.A. w Poznaniu i Prezes Zarządu w Moto44 Serwis Sp. z o.o. w Poznaniu.

W latach 2006 – 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej INWEST CONSULTING S.A. (aktualnie: INC S.A.) w Poznaniu.

Obecnie członek Rad Nadzorczych m. in.: BLUMERANG INVESTORS S.A., BLU ONE S.A. w Poznaniu, LMB Capital S.A. w Poznaniu, MEDCAMP S.A. (dawniej: T2 INVESTMENT S.A.) w Poznaniu.

Nie karany za przestępstwa oszustwa.

Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w których zanotowano przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej.

Nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.